GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KARTA DUŻEJ RODZINY

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  Posiadacze Kart Dużej Rodziny będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
  Czytaj więcej
 • OPIEKUN PRAWNY I KURATOR

  OPIEKUN PRAWNY I KURATOR

  UWAGA! Stały nabór na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd!
  Czytaj więcej
 • PROJEKTY UNIJNE GOPS WEJHEROWO

  PROJEKTY UNIJNE GOPS WEJHEROWO

  "MŁODZI I SAMODZIELNI - PROGRAM NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ", "NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z SUKCESU!"
  Czytaj więcej

    Lista instytucji współpracujących z GOPS Wejherowo

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, ul. I Brygady Pancernej WP 32
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A
 3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 4. Sąd Rejonowy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302
 5. Samorządowe Szkoły Podstawowe gm. Wejherowo: SSP Bolszewo, SSP Gościcino, SSP Orle, SSP Gowino, SSP Nowy Dwór Wejherowski, SSP Góra
 6. Samorządowe Gimnazjum Bolszewo     
 7. Centrum Integracji w Gdyni ul. Traugutta 2
 8. MOPS Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17
 9. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14
 10. NZOZ Wejherowo „Bukowa„
 11. NZOZ Gościcino
 12. Caritas Rumia
 13. Prokuratura Rejonowa Wejherowo, ul. Hallera 9
 14. Kościoły Katolickie Dekanatu Wejherowskiego
 15. Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinne
 16. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie
 17. Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie
 18. Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 19. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
 20. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wejherowie
 21. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w Gdyni
 22. Szpital dla Nerw. i Psych. Chorych w St. Gdańskim
 23. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie
 24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie
 25. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wejherowie
 26. Schroniska dla bezdomnych w Gdyni i Gdańsku
 27. Domy Pomocy Społecznej (w Wejherowie, Cisewiu, Strzebielinku)
 28. Zakład Energetyczny w Wejherowie
 29. Urząd Gminy w Wejherowie
 30. Sołtysi gminy Wejherowo
 31. Radni Gminy Wejherowo
 32. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Wejherowo
 33. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
 34. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie
 35. Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i 2 w Wejherowie   
 36. Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Wejherowie   
 37. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rumi     
 38. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 39. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 40. Urząd Skarbowy w Wejherowie
 41. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 42. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 43. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 44. Narodowy Fundusz Zdrowia
 45. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ